Honing, H. (1998) Vergelijking Midi-files. Deskundige Rapport. Nijmegen.

Abstract

Doel van dit rapport is om uitsluitsel te geven over de vraag of midi-files, of gedeelten daarvan, door partij 1 afkomstig kunnen zijn door kopiering of aanpassing van midi-files, of gedeelten daarvan, beschikbaar gesteld door Partij 2. De voorgelegde files bevatten voor een deel "expressieve" informatie, d.w.z. naast informatie die normaliter in een muziekpartituur aangetroffen wordt (zoals bijvoorbeeld nootduur, toonhoogte, toonsoort, maatsoort, etc.), kan een midi-file ook uitvoeringspecifieke "expressieve" informatie bevatten, infomatie die vastgelegd wordt tijdens het inspelen van de muziek op bijvoorbeeld een electronisch toetsenbord. Uitvoerigsspecifieke informatie bestaat o.a. uit variaties in timing (een noot net iets te vroeg of te laat spelen, de duur van de noot, stijl-specifieke timing patronen zoals swing, etc), variaties in luidheid (vastgelegd als de aanslagsnelheid van de toets, velocity genoemd), en allerlei zgn. continue besturingsinformatie die gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de toonhoogte verloop van een noot te besturen (b.v. om het opdrukken van een snaar op een gesynthestische gitaar te simuleren),of om de klankkleur van het synthetische instrument te besturen (zoals b.v. helderheid, manier van aanzet en uitklinken van een noot, etc.). De analyse van de beschikbaar gestelde midi-files was om verschillende redenen complex. Ten eerste, door de relatief grote hoeveelheid files in verschillende versies en file formaten (Atari, IBM, Macintosh) en op verschillende media (floppies, tape, ZIP drives). Ten tweede door de veelheid aan mogelijke relaties tussen delen van al deze files die systematisch onderzocht moesten worden. Het blijkt echter dat het vergelijken van met name deze uitvoeringspecifieke informatie uitsluitsel geeft over het wel dan niet overgenomen zijn van de voorgelegde midi-files of gedeelten daarvan.
www.mcg.uva.nl