Honing, H., Scherder, E., & Swaab, D. (18 juni 2011) Amuzikaal zijn is de grote uitzondering. Opinie & Debat, Volkskrant

Musical CognitionHet aantonen van het belang van muziek is actueler dan ooit. Muziek is een van de kunstvormen die meer geld genereert dan dat er in gestopt wordt. Dus is het vanuit economisch oogpunt verstandig om in muziek te investeren. Maar dit maakt niet het intrinsieke belang van muziek duidelijk. Henkjan Honing, Erik Scherder en Dick Swaab doen een poging.

See website Volkskrant for text and discussion.

Full article as pdf.www.mcg.uva.nl