Honing, H. (2012). Op zoek naar wat ons muzikale dieren maakt. Nieuw Amsterdam Uitgevers.

Abstract

Dit essay beschrijft een recentelijk ingezette zoektocht over de vraag wat ons muzikale dieren maakt. Wat is er te zeggen over de oorsprong van muziek en muzikaliteit vanuit een biologisch en evolutionair perspectief? Hoe is muziek ontstaan? Is muziek uniek voor mensen, zoals taal dat lijkt te zijn? En zo niet, welke muzikale vaardigheden delen we dan met andere primaten (apen en halfapen)? Het antwoord op deze vragen zal nog veel onderzoek vergen. De 12e Van Foreest publiekslezing op 17 april 2012 was echter een goed moment om verslag te doen van de eerste stappen die Honings onderzoeksgroep zet op dit grotendeels onontgonnen onderzoeksterrein. n.

Speciale druk (Nieuw Amsterdam) en gratis download (iTunes/iPad).
www.mcg.uva.nl