Honing, H. (2010). De ongeletterde luisteraar. Over muziekcognitie, muzikaliteit en methodologie.

Abstract

UvA De oratie van Henkjan Honing, uitgesproken op 1 december 2010 bij zijn inauguratie tot bijzonder hoogleraar muziekcognitie aan de Universiteit van Amsterdam, is een ode aan de in ons allen huizende 'ongeletterde luisteraar'.

Al sinds onze babytijd hebben wij, mensen, een grote perceptuele gevoeligheid voor zowel de melodische, ritmische als dynamische aspecten van spraak en muziek. Het gaat, voor zover we nu weten, om een uniek menselijke aanleg voor het waarnemen, interpreteren en waarderen van muziek, nog voordat er een woord gesproken of zelfs maar bedacht is. Het is het preverbale en preletter stadium waar het muzikale luisteren vol van is.

Dubbeluitgave: KNAW (gratis te downloaden) en AUP (gedrukte versie).

Publicatie als pdf.
www.mcg.uva.nl