Honing, H. (2006, March 18). De analfabetische luisteraar (kan ook Groot Luisteren) [The illiterate listener], NRC Handelsblad, Opinie & Debat, p. 19.

Abstract

Mensen zijn muzikaler dan ze denken. Ook wie geen muziekopleiding heeft gehad, wie zegt geen ritmegevoel te hebben of geen toon te kunnen houden heeft aanleg voor muziek. Muziek is, naast taal, een fundamenteel aspect van de menselijke cognitie. Wie van mening is dat alleen professionals, zoals musici, muziekrecensenten en musicologen, echt wat weten van muziek, gaat voorbij aan een fundamenteel gegeven: het luistertalent van de in ons allen huizende analfabetische luisteraar.

Full paper (pdf)
www.mcg.uva.nl