Honing, H. (2005). Muziek is geen geluid. Over muziek, kunst en wetenschap, BLIND!, 4.

Abstract

Muziek is geen geluid. Muziek is de manier waarop we luisteren naar geluid, zoals de componist John Cage ons al in de jaren zestig duidelijk maakte. Muziek speelt met ons gehoor, ons geheugen, onze aandacht en onze emotie. Was musicologie tot voor kort alleen het domein van cultuurhistorici, in de laatste twintig jaar heeft de muziekwetenschap een meer empirisch en computationeel karakter gekregen. In dit nog steeds groeiende vakgebied, dat muziekcognitie of cognitieve musicologie genoemd wordt, staan vragen naar de aard en eigenschappen van muziek als een akoestisch, psychologisch en cognitief verschijnsel centraal. Maar is muziek, en met name de beleving ervan, eigenlijk wel wetenschappelijk te bestuderen? Over de spanning tussen muziek en wetenschap.

Full paper (website)
www.mcg.uva.nl