Honing, H. (2004) Een vertelling over muziek, motoriek en metafoor. Mens en Melodie, 59(5), 5-9.

Abstract

Een verhaal over een muziekwetenschap die iets wil zeggen over klinkende muziek, en daarover precieze uitspraken wil doen: de zgn. empirische en computationele muziekwetenschap. De empirische musicologie probeert beschrijvingen en verklaringen te geven over muziek zoals die vaak bedoeld is: om uit te voeren, naar te luisteren, op te dansen, en zo voort. En de computationele musicologie probeert die verklaringen zo precies en eenduidig te maken dat ze in een algoritme of computerprogramma beschreven kunnen worden, en dus makkelijker vergeleken en geevalueerd kunnen worden. Beiden specialismen binnen de muziekwetenschap, die ik hier voor het gemak gezamenlijk systematische of cognitieve musicologie zal noemen, maken dankbaar gebruik van methoden en technieken uit de experimentele psychologie en de informatica - de cognitiewetenschappen - en spelen een cruciale rol bij de nieuwe ontwikkelingen en inzichten in het bestuderen van gespeelde, klinkende muziek waarin de rol van de uitvoerder en de luisteraar centraal staan. Ik wil de cognitieve musicologie dan ook graag voordragen als een belangrijk aandachtsgebied in de muziekwetenschap van de 21ste eeuw.

Full paper (pdf)
www.mcg.uva.nl