Desain, P. and Honing, H. (1997) Computationeel modelleren van beat-inductie.. Informatie 48-53. ISSN: 0019-9907.

Abstract

Dit paper beschrijft een studie over beat-inductie in een interdisciplinair domein: het computationeel modelleren van muziekcognitie. Beat-inductie is het proces waarbij een regelmatig isochroon patroon, de tel of puls, geactiveerd kan worden bij het luisteren naar muziek. De constructie van een beat-percept is een fundamenteel aspect bij de verwerking, codering en beleving van temporele patronen. Naast een overzicht van de verschillende aspecten van beat-inductie, wordt een taxonomie gegeven van de bestaande computationele modellen die vaak slechts deelaspecten van dit proces beschrijven. Doel van het onderzoek is om door middel van formele modellen een beter inzicht te krijgen in dit slechts gedeeltelijk begrepen aspect van menselijke muziekwaarneming.

Full paper

 




www.mcg.uva.nl