Honing, H. (2016). Voor de muziek uit. Waarom muzikaliteit aan muziek én taal voorafgaat. Onze Taal, 2/3, 8.

Hoe het brein van onze verre voorouders eruitzag, is niet meer na te gaan. Toch is er via een omweg misschien iets te zeggen over het ontstaan van taal, en de rol die muziek daarbij speelde.

Full paper (elinea).
www.mcg.uva.nl